Skrädderi Göteborg. Sidens historia.

Sidens historia

Med lång historia och oändliga möjligheter. Kinesiskt siden är en fantastisk råvara med en lika fantastisk historia. Under ca 5000 år har siden spelat en stor ekonomisk roll i Kina. Tillverkningsmetoden lyckades man hålla hemlig under 3000 år. Till Europa kom det kinesiska sidenet genom Silk Route på 500-talet. Byzantium blev huvudmarknad fram till 10:e århundradet. Inte förrän på 1500-talet spred sig silkesmasken på riktigt i Europa och då framförallt i Italien och Frankrike.

Från Kina till Silk House

Vårt kinesiska siden kommer från den allra bästa masken för silkestillverkning – Bombyx mori. Silkesmasken lägger sig till rätta i mullbärsträd och börjar genom oavbrutet ätande – 7 ton blad per 50.000 maskar – växa explosivt. När den är fullvuxen, ca 3-4 gram, börjar den spinna silkestråd som bildar en kokong runt masken.

Denna tråd tas tillvara och spinns samman på olika sätt till olika kvaliteter. Den bästa kvaliten kallas Grégesilke och används bl.a. till crêpe de chine och satincrêpe. Finheten på silkestråden mäts i den, dvs vikt i gram per 9000 meter tråd. Den finaste tråden finns i kokongen och är ca 2-3 den. Grégesilkets finhet är 10-15 den.

Att bära siden var under många hundra år ett exklusivt privilegium för de styrande i Kina. Idag är siden ett material som kommer alla till del och har oändliga användningsmöjligheter.

Siden är naturens egen vara

Ett sätt att använda vad naturen ger oss – kalla det en stil, en livskvalitet. Det är viktigt för oss att i dessa syntettider till fullo kunna använda och glädjas åtvad naturen fortfarande kan erbjuda oss – siden med all sin inneboende kvalitet…

Silk House har ca 70-80 olika sorter som täcker hela behovet från möbelklädsel till ljuvligaste festklänning.

Skrädderi & sidenspecialist i Göteborg

Silk House © 2006-2022. Webbyrå Something Else.